Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal – politica EU GDPR

LUNOX CONSTRUCT S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul social în CALEA BUCUREȘTILOR NR. 36, ET. P (SPAȚIUL 2), OTOPENI, JUD. ILFOV, înmatriculată la Registrul Comertului sub numărul: J23/1713/2020, cod unic de înregistrare: 42496490, tel. 0720.100.600, reprezentată legal de Dl. Dulca Florentin Mihai, în calitate de Administrator.

Politica EU GDPR – LUNOX CONSTRUCT S.R.L.

Ultima actualizare: 28 August 2020 | de către: Echipa de Administrare – LUNOX CONSTRUCT S.R.L.

Update politica EU GDPR

SC LUNOX CONSTRUCT S.R.L.  tratează cu responsabilitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și aplică cu strictețe legislația în vigoare. Mai jos vă prezentăm politica noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care vă oferă posibilitatea de a vă informa cu privire la protecția pe care v-o garantăm și scopul colectării datelor cu caracter personal.

În calitate de persoană împuternicită (vânzare produse și prestare a serviciilor pentru realizarea Construcțiilor Civile, Industriale, Comerciale și alte activități conexe), din perspectiva Regulamentului, procesăm doar datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le-ați stabilit, pentru timpul indicat și în scopurile impuse de dumneavoastră ca operator. Vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță, rămân proprietatea dumneavoastră și sunt stocate online în mediu sigur, doar pe servere din România și fizic în seifuri/camere la care au acces doar anumiți angajați SC LUNOX CONSTRUCT S.R.L. , care la rândul lor au contract de confidențialitate asupra datelor cu caracter personal pe care le utilizează în scopul prelucrării acestora. De asemenea, vă informăm că seifurile/camerele sunt deschise în timpul programului, iar când activitatea SC LUNOX CONSTRUCT S.R.L.  este închisă, acestea sunt închise cu cheie. Sistemul de date este foarte bine implementat și securizat, situat în spațiul European, iar nimeni în afara personalului nostru din departamentul tehnic și administrativ nu are acces la aceste sisteme, respectiv documente cu date.

 1. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este compania SC LUNOX CONSTRUCT S.R.L. , adresa de corespondență fiind office@lunoxconstruct.ro. SC LUNOX CONSTRUCT S.R.L. este și persoană împuternicită în raport de activitatea de vânzare produse și prestare a serviciilor pentru realizarea Construcțiilor Civile, Industriale, Comerciale și alte activități conexe.
 2. Începând cu data de 25 mai 2018, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: office@lunoxconstruct.ro.
 3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la desfășurarea activității de furnizare a produselor/serviciilor comandate de clienții SC LUNOX CONSTRUCT S.R.L. . Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).
 4. Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, CNP, data nașterii clientului și detaliile privind comenzile transmise către subscrisa.
 5. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entități desemnate de SC LUNOX CONSTRUCT S.R.L. să prelucreze datele în numele și pe seama sa. Cu toate acestea, SC LUNOX CONSTRUCT S.R.L. rămâne operatorul datelor dumneavoastră. Astfel, este posibil sa transmitem datele către autorități publice, consultanți externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor (spre exemplu, clauze contractuale de confidențialitate și de protecție a datelor).
 6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării.
 7. Pentru prelucrarea comenzilor, durata prelucrării va varia în funcție de perioada contractuală agreată de părți. Pentru îndeplinirea anumite obligații legale (cum ar fi obligațiile evidență de contabilă și raportare fiscală, arhivare etc.), durata prelucrării variază și ea în funcție de obligația legală incidentă. Începând cu data de 25 mai 2018, informații despre durata prelucrării datelor dumneavoastră pot fi obținute la următoarea adresă de e-mail: office@lunoxconstruct.ro.
 8. Aveți dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții.
 9. Cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligații legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntară, dar refuzul de a le furniza (cum ar fi nume, prenume și adresă) vă va împiedica să plasați o comandă pe site-ul nostru sau fizic la adresa punctului nostru de lucru.
 10. Aveți dreptul la portabilitatea datelor – în anumite condiții puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 11. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale. Acest lucru nu vă va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal înainte de a vă retrage consimțământul.
 12. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile.

Lista tuturor drepturilor dumneavoastră odată cu adoptarea și implementarea GDPR

Prin urmare, în calitate de client al SC LUNOX CONSTRUCT S.R.L. , aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare– puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
 2. Dreptul la rectificare– puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)– puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării– puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;
 5. Dreptul de opoziție– vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor– puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
 7. Dreptul de a depune plângere– puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 8. Dreptul de retragere a consimțământului– in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;
 9. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate:puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-mail office@lunoxconstruct.ro  .

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, nu ezitați să ne contactați: Telefon:  0720.100.600, E-mail : office@lunoxconstruct.ro .